JAVNA NABAVA

Prema organizacijskoj shemi Hrvatski željeznički muzej dio je HŽ Infrastrukture d.o.o. i djeluje unutar Sektora za podršku Upravi, komunikacije, sigurnost i zaštitu. Shodno tomu svi poslovi nabave za potrebe Muzeja ostvaruju se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, i to unutar interne službe nabave za tvrtku HŽ Infrastruktura d.o.o.