OPĆI PODACI

Hrvatski željeznički muzej (HŽM) specijalizirani je tehnički muzej državnog ranga sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 47. Uvršten je u Registar muzeja i galerija Republike Hrvatske pod kodnom oznakom 870.3:ZAG. Njegova djelatnost ostvaruje se prikupljanjem, čuvanjem, zaštitom, stručnom obradom i odgovarajućom prezentacijom željezničkih vozila, strojeva, uređaja, arhivskog gradiva i drugih povijesno obilježenih predmeta vezanih uz nastanak i razvoj željezničkog sustava u Hrvatskoj od 1860. do današnjih dana.
Muzej je 1991. osnovalo ondašnje Hrvatsko željezničko poduzeće (HŽP), koje je početkom 1992. preimenovano u Hrvatske željeznice. Hrvatski željeznički muzej danas je jedna od organizacijskih jedinica u sastavu HŽ Infrastrukture d.o.o.

Od prvoga dana HŽM se nalazi na privremenoj lokaciji u južnom dijelu Tvornice željezničkih vozila Gredelj d.o.o.  Prilikom osnivanja određeno je da HŽM svoj pravi prostor nađe u radioničkom kompleksu TŽV-a Gredelj nakon što se iz proizvodnja premjesti na novu lokaciju.
Budući da još uvijek djeluje na privremenom prostoru, HŽM nema stalnoga izložbenog postava. Dio svoje građe izložio je na vanjskom prostoru tehničkog parka gdje posjetitelji mogu vidjeti 20 željezničkih vozila.
Sljedećih 15 parnih lokomotiva izloženo je na željezničkim kolodvorima diljem Hrvatske, kompozicija muzejskoga vlaka izložena je u Kulturnom centru Mate Lovraka u Velikom Grđevcu, a kompozicija oklopnog vlaka iz Domovinskog rata smještena je na kolodvoru Split Predgrađe.
Broj muzejskih vozila nije konačan jer se fundus vozila povećava izlaskom pojedinih serija vozila iz prometa.

Budući da pitanje prostora nije riješeno, smještaj vozila i njihova zaštita stvaraju brojne poteškoće. Do sada su konzervirane i djelomično obnovljene 24 muzejske lokomotive i dva teretna vagona. Restauriran je poštanski vagon iz 1965. čiji je dio opremljen za mulitimedijalne prezentacije, kao i dio druge muzejske građe.