ZBIRKA IZGRADNJE I ODRŽAVANJA PRUGE

Zbirka obuhvaća primjerke pružnog materijala, od  pragova i kolosiječnog pribora, skretnica i dijelova skretnica, pružnih kolica i građevinskih strojeva, alata za popravak pruga,  mjernih instrumenata, profilnih portala do ploča upozorenja i drugih pripadajućih sredstava.

Tronožac-ugibomjer

Metalna kutija s tri vrste mjerka. Koristi se za mjerenje grešaka stabilnosti kolosijeka, odnosno ulijeganja pragova pri prolasku vozila. Ima tri noge, glavu i vreteno na kome su opruga i pokazivač. Noge su spojene pomoću vretena. Na donjem dijelu vretena je čelična opruga. Na gornjem dijelu vretena iznad glave tronošca nalazi se pokazivač.

GALERIJA