PROŠLE IZLOŽBE

 

 

 


Željezničke obljetnice
Tematska, edukativna izložba
Gradska knjižnica Zagreb, od 15. lipnja do15. srpnja 1992.
Autorica stručne koncepcije: Helena Bunijevac
Autorica postava: Vesna Stričević-Šolić
Suradnici: Vlatka Škorić, Branimir Butković, Krunoslav Tušek i Radoslav Karleuša
Prigodna izložba u povodu 130. obljetnice željeznice u Zagrebu i 100. obljetnice Zagreb Glavnog kolodvora. Izložena je dokumentacija koja je pratila izgradnju prvih željezničkih objekata u Zagrebu, signalne svjetiljke, skretnički likovi, završni signali, željezničke odore, monografije o željezničkoj povijesti, fotografije željezničkih građevina, presnimke starih razglednica, tekstualni prikaz povijesti navedenih obljetnica, omotnice prvog dana s prigodnim poštanskim markama.


Željezničke obljetnice
Tematska, edukativna izložba
Knjižnica Marin Držić, Ulica grada Vukovara, od 16. srpnja do  17. kolovoza  1992.
Organizatori : Knjižnica Marin Držić i Hrvatski željeznički muzej
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Izložba je iz Gradske knjižnice Zagreb preseljena u prostor trnjanske knjižnice. Postavljena je u ostakljen prostor izloga koji je bio prilagođen za tu namjenu. Za izložbu je izabran upravo taj prostor zbog toga što je naselje Trnje uvijek bilo usko povezano sa željezničkim kompleksom koji je i odredio njegov razvoj u pretežito željezničko radničko naselje.


Početno djelovanje Hrvatskoga željezničkog muzeja
Informativna izložba
Zagreb Glavni kolodvor, predvorje prijamne zgrade, mjeseca svibnja 1993.
Organizator: Hrvatski željeznički muzej
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Fotografije vozila koja su zaprimljena u Muzej te izlaganje dvadesetak predmetnih izložaka iz područja signalne tehnike, izgradnje pruga, maketarstva.


Sto godina Tvornice željezničkih vozila
Tematska, edukativna izložba
Galerija U predvorju, Zagreb, Mihanovićeva 12, od 8. do 28. rujna 1994.
Organizatori: Udruga slikara željezničara Plavo svjetlo. Hrvatski željeznički muzej
Autori koncepcije i postava: Helena Bunijevac i Špiro Dmitrović
Izložbom je dokumentiran razvoj Tvornice željezničkih vozila Gredelj, a  u povodu stote obljetnice njezina osnutka. Pritom su najvažniji razvojni segmenti tvornice dokumentirani uz pomoć fotografija i tekstualnih priloga na ukupno 22 izložbena panoa. Izložene su presnimke fotografija iz fundusa Hrvatskog željezničkog muzeja.


Razvoj željezničkoga sustava u Hrvatskoj
Povijesna, edukativna izložba
Galerija U predvorju, Zagreb, Mihanovićeva 12, mjeseca siječnja 1995.
Organizator: Hrvatski željeznički muzej
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Fotodokumentaristička izložba koncepcijski je obuhvaćala nekoliko tematskih cjelina: kronološki prikaz izgradnje pruga u Hrvatskoj, najčešće serije parnih lokomotiva koje su vozile na hrvatskim prugama, prigodna izdanja o povijesti željeznice, prve željezničke građevine u Zagrebu, ratna stradanja željezničkih građevina.
Izložene presnimke fotografija i arhivskog gradiva dio su fundusa Hrvatskoga željezničkog muzeja.


Prve godine željeznice u Istri
Tematska, edukativna, tehnička  izložba
Spomen-dom Pazin, od 20. rujna do 1. listopada 1996.
Organizatori: Služba za odnose s javnošću i Hrvatski željeznički muzej
Autorica stručne koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Izložba je bila tematski posvećena izgradnji željezničke pruge Divača – Pula s odvojkom Kanfanar – Rovinj, a u povodu 120. obljetnice pruge. Izložbom su se nastojala dokumentirati prva desetljeća funkcioniranja željezničkog prometa u Istri. Obuhvaćala je originalne dokumente s izgradnje pruga, dvadesetak presnimaka izvornih fotografija te stotinjak predmetnih izložaka, među kojima je bio i kvatrocikl na motorni pogon, alati za održavanje parnih lokomotiva, indukcijski telefoni, mjerni instrumenti za kolosijeke.
Autorica izložbe: Helena Bunijevac, suradnici Jovo Aćimović i Petar Cindrić


Željeznice u Hrvatskom zagorju
Tematska, tehnička, edukativna izložba
Narodno sveučilište Krapina, od 4. listopada do 4. studenoga 1996.
Organizatori: Hrvatski željeznički muzej i Gradska knjižnica Krapina
Autorica stručne koncepcije i postava: Helena Bunijevac,
Suradnica Vesna Gregurović (Gradska knjižnica Krapina)
Dio izložaka posuđen je iz Tehničkog muzeja u Zagrebu i Kluba željezničkih modelara iz Zagreba.
Izložba je bila posvećena 110. obljetnici zagorskih pruga. Razvoj željezničkog sustava u Hrvatskom zagorju prikazan je kroz nekoliko tematskih cjelina vezanih uz gradnju i održavanje pruga, uz željeznička vozila, signalna sredstva i uređaje, uredsku opremu i službenu odjeću.

Dokumentiranje željezničke povijesti u Dalmaciji
Tematska, tehnička,edukativna izložba
Muzejsko-galerijski prostor Split, mjeseca listopad 1997.
Organizatori: Služba za odnose s javnošću i Hrvatski željeznički muzej
Autorica stručne koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Izložbe je retrospektivni prikaz razvoja dalmatinskih pruga od 1877. Prikaz je ostvaren izlaganjem nacrta najvažnijih infrastrukturnih objekata iz vremena prvih pruga u Dalmaciji i situacijskih planova pojedinih dionica prvih pruga. Kasniji razvoj bio je dokumentiran fotografijama iz života, rada i djelovanja dalmatinskih željezničara. Fotografije su slijedile i trenutke željezničkih nesreća na tome području te pratile razdoblje uključivanja prvih dizelskih lokomotiva šezdesetih godina 20. stoljeća. Bili su izloženi i predmetni izlošci, primjerice ručna pružna trokolica, ručna pila za rezanje tračnica i drugi alat za izgradnju pruga,kao i primjerci signalnih i telekomunikacijskih uređaja i naprava.

Sto dvadeset godina prvih dalmatinskih pruga
Tematska, tehnička, edukativna izložba
Tematska izložba o povijesti pruge Siverić – Split / Perković – Šibenik
Županijski muzej Šibenik, od 13. do 23. studenoga 1997.
Organizatori: Hrvatski željeznički muzej i Županijski muzej Šibenik
Autorica stručne koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Izloženo je originalno arhivskog gradivo iz HŽM-ova fundusa kojim se prikazao tijek izgradnje pruge Siverić – Split i pruge Perković – Šibenik, razglednice i fotografije s motivima željezničkih objekata na području Dalmacije, novinski članci o željezničkim nesrećama na dalmatinskim prugama, dokumentacija o dizelaciji dalmatinskih pruga, predmetni izlošci iz područja prometne signalizacije, izgradnje pruga, otpreme robe i putnika te uredskog poslovanja.

Sto dvadeset pet godina riječkih pruga
Tematske, tehničke, edukativne izložbe.
Proslava Dana HŽ-a 1998. bila je u znaku 125. obljetnice riječkih pruga. U povodu toga bilo je postavljeno sedam tematskih izložaba, i to u Zagreb Glavnom kolodvoru te u kolodvorima Karlovac, Ogulin, Moravice, Delnice, Rijeka i Opatija-Matulji. Izložbe su javnosti bile dostupne u mjesecu  listopadu 1998.
Organizator izložaba: Služba za odnose s javnošću HŽ-a i Hrvatski željeznički muzej
Autorica stručne koncepcije  izložaba:  Helena Bunijevac
Autorice postava: Helena Bunijevac i Antonija (Vlahinić) Celin
Izložbe su u Zagrebu, Ogulinu, Delnicama i u Rijeci obuhvaćale presnimke originalnih fotografija o izgradnji riječkih pruga, koje je tijekom njezine izgradnje sedamdesetih godina 19. stoljeća snimio bečki fotograf  J. Löw, potom presnimke starih razglednica sa željezničkim motivima iz privatne zbirke Krunoslava Tušeka i dr. Vladimira Smešnyja, presnimke fotografija Dragutina Staničića s riječke pruge. U Karlovcu bili su izloženi signalni uređaji, stari pravilnici i drugi dokumenti iz zbirke obitelji Štimac, u Moravicama dokumenti i osobne fotografije moravičkih željezničara te fotografije iz povijesti moravičke radionice, a u Opatiji-Matuljima zbirka željezničkih kapa te uvećane fotografije iz željezničke i turističke prošlosti toga grada.

Moji najdraži vlakovi
Tematska, edukativna izložba
Knjižnica Vladimira Nazora,  Zagreb, Špansko, od 1. do 17. svibnja 1999.
Organizatori: Hrvatski željeznički muzej i Knjižnica Vladimira Nazora
Autorice koncepcije i postava:  Helena Bunijevac (HŽM) i Vlasta Vlašić (Knjižnica Vladimira Nazora)
Edukativnaizložba o željezničkoj prošlosti u Hrvatskoj. Izložba je obuhvaćala dvadesetak uvećanih  fotografija željezničkih infrastrukturnih objekata i željezničkih vozila, izbor  HŽ-ovih publikacija i monografskih izdanja o željezničkoj povijesti, kao i izbor knjiga iz dječje književnosti s tematikom željeznice i obrazovnih članaka o željeznici. U vrijeme održavanja izložbe održavane su i tematske radionice iz željezničkoga područja.

Izložba povijesne građe žakanjske željeznice
Tematska, edukativna  izložba o izgradnji pruge Zagreb – Koprivnica – Botovo
Muzej grada Koprivnice, od 5. do 25. listopada 1999.
Organizatori izložbe: Hrvatski željeznički muzej i Muzej grada Koprivnice
Autori koncepcije i postava: Helena Bunijevac HŽM) i Dražen Ernečić (Muzej grada Koprivnice)
Izložba povijesne građe o žakanjskoj željeznici postavljena je u povodu proslave 130. obljetnice izgradnje pruge Zagreb – Dugo Selo – Koprivnica – Botovo. Obuhvaćala je stotinjak izložaka smještenih u četiri izložbene prostorije. U prve dvije bili su izloženi faksimili najvažnijih zakonskih uredaba iz 1867. i 1868. koje su omogućile izgradnju tzv. žakanjske željeznice (pruge Zagreb – Dugo Selo – Koprivnica – Zakany).U preostalim prostorijama kronološkim je redom uz pomoć fotografija i nacrta dokumentiran razvoj i modernizacija pruge i njezinih postrojenja, razvoj vučnih vozila. Izložene su i makete željezničkih vozila, osobni dokumenti željezničkih zaposlenika, razglednice sa željezničkim motivima, zbirka željezničkih satova.

Sto trideset godina žakanjsko-zagrebačke željeznice
Povijesna, edukativna, dokumentarna  izložba
Galerija U predvorju, Zagreb, Mihanovićeva 12, od 18. siječnja do 4. veljače 2000.
Organizator izložbe: Hrvatski željeznički muzej
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Izložbeni postav presjek je građe koja je bila predstavljena na izložbi u Muzeju grada Koprivnice u sklopu obilježavanja Dana HŽ-a  5. listopada1999., a koji je bio u znaku prisjećanja na 130. obljetnicu pruge Zagreb – Dugo Selo – Koprivnica – Botovo  i njezina planiranoga budućeg razvoja. Izloženo je 10 presnimaka dokumenata i kraljevskih odluka odlučujućih za izgradnju pruge te 40 fotografija.


Hrvatske željeznice između devastacije i obnove
Tematska, dokumentarna, edukativna izložba
Zagreb Glavni kolodvor, predvorje, od 16. svibnja do 20. lipnja 2000.
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Autor fotografija: Branimir Butković
Izložbom je kronološki prikazan prekid prometa na hrvatskim prugama u vrijeme Domovinskog rata, objedinjena specifikacija izravnih ratnih šteta na HŽ-ovim građevinama, opremi i sredstvima, zabilježen tijek radova na obnovi željezničkih postrojenja, izneseni novčani iznosi ulaganja u obnovu te istaknuti datumi ponovnog otvaranja za promet pojedinih pružnih dionica.Izložene su 32 fotografije uz pripadajuće napise.


Dokumentiranje povijesti međimurskih pruga
Tematska, povijesna, edukativna izložba
Željeznički kolodvori Čakovec i Kotoriba, putničke čekaonice, od 5. listopada do 30. prosinca  2000.
Organizator izložaba: Hrvatski željeznički muzej
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Izložbe su bile posvećene 140. obljetnici pruge državna granica – Čakovec – Kotoriba – državna granica te 110. obljetnici pruge Čakovec – Mursko Središće – državna granica. Svaki izložbeni postav, uz podatke o povijesnom slijedu izgradnje i razvoja pruga, sadržavao je po tridesetak fotografija koje ilustriraju važnije događaje vezane uz razvoj pruga i svakodnevni rad željezničara. Izložena građa potječe iz fundusa Hrvatskoga željezničkog muzeja i privatnih zbirki Nikole Vebera i Franje Mlinarića.


Željezničari i šport
Tematska, dokumentarna, edukativna izložba
Galerija U predvorju, Zagreb, Mihanovićeva 12, od 18. travnja do 18. svibnja 2001.
Organizatori: Hrvatski željeznički muzej, Udruga slikara željezničara Plavo svjetlo
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Izložba je dokumentirala djelovanje zagrebačkih željezničkih športskih klubova čiji je djelovanje počelo 1914. osnivanjem Željezničarskog športskog kluba Viktorija. Kasniji razvoj doveo je do djelovanja unutar triju  zagrebačkih željezničkih športskih društava: Lokomotive, Sloge i Planinarskog društva Željezničar. Društva su kroz povijest okupljala najrazličitije klubove, od nogometnih, boksačkih, hrvačkih, kuglačkih, šahovskih, lakoatletskih, veslačkih, košarkaških, odbojkaških, rukometnih, biciklističkih, stolnoteniskih, mačevalačkih, ragbijaških do planinarskih. Izložba je  kroz predočene fotografije, priznanja i plakete, pehare i dijelove mačevalačke, boksačke, ragbijaške i planinarske opreme pratila njihovo djelovanje i  razvoj tijekom 90 godina. Izloženo je 130 fotografija, 50 izložaka športskih priznanja i športske opreme.

Željezničari i sport


Željeznička povijest – pokretač međunarodne suradnje
Dokumentarna izložba uz Međunarodni dan muzeja i moto Muzeji i globalizacija
Zagreb Glavni kolodvor; pothodnik, od 18. svibnja do 18.lipnja 2002.
Organizator: Hrvatski željeznički muzej
Autorica stručne koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Izložba 50 fotografija kojom se dokumentirala međunarodna suradnja Hrvatskoga željezničkog muzeja sa srodnim ustanovama: Prometnim muzejom u Budimpešti, Mađarskim povijesnim parkom i Železniškim muzejom iz Ljubljane. Postavljena je u povodu Međunarodnog dana muzeja na temu Muzeji i globalizacija


Sto deset godina Zagreb Glavnog kolodvora
Tematska, edukativna izložba
Zagreb GK, pothodnik, od  1. srpnja  do 1.rujna 2002.
Organizator: Hrvatski željeznički muzej
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Autor fotografija: Branimir Butković, grafička obrada: Branimir Butković i Dragutin Staničić
Izložba povijesnoga razvoja Zagreb Glavnog kolodvora obuhvaćala je pedesetak fotografija i tri nacrta vezana uz oblikovanje i prvotni izgled kolodvorske zgrade i njezina okoliša te uz segmente modernizacije i tehničko-tehnološkog osuvremenjivanja. Građa izložena na osam panoa.
Izložene presnimke arhivskog gradiva potječu iz fundusa Muzeja grada Zagreba i Hrvatskoga željezničkog muzeja.


Sto četrdeset godina željeznice u Zagrebu i Sisku
Tematska, tehnička, edukativna izložba u povodu obljetnice pruge Zidani Most – Zagreb – Sisak
Gradski muzej Sisak, od 30. rujna  do 28. listopada 2002.
Organizatori: Hrvatski željeznički muzej i Gradski muzej Sisak
Autorica stručne koncepcije i izložbenog postava: Helena Bunijevac
Izloženo je 20 panoa veličine 70 x 100 s odabirom fotografija željezničkih kolodvora s pruge, s prikazom presnimaka napisa iz dnevnog tiska druge polovice 19. stoljeća o izgradnji i početnoj eksploataciji pruge, s presnimkama situacijskih planova najvećih kolodvora na pruzi, s presnimkama dokumentacije o izgradnji mostova na pruzi, presnimkama dijelova zakonskih odredaba vezanih uza željeznicu polovicom 19. stoljeća, kronološkim fotografskim prikazom vučnih vozila korištenih na pruzi. Izloženi su i predmetni izlošci, i to ručna pružna trokolica, oprema za izgradnju pruga, prometne signalne svjetiljke, maketa lokomotive serije 11, Morzeov telegrafski uređaj, natpisne pločice s parnih lokomotiva.


Sto četrdeset godina željeznice u Zagrebu
Tematska, edukativna  izložba u povodu obljetnice pruge Zidani Most – Zagreb – Sisak
Hrvatski državni arhiv, od 1. do 14. listopada 2002.
Organizatori: Hrvatski državni arhiv i Hrvatski željeznički muzej
Autorice stručne koncepcije i izložbenog postava: dr. Mirela Slukan-Altić i Helena Bunijevac
Opseg izložbe: 20 izložbenih panoa s 80 fotografija, pet nacrta, karta trase Južnih željeznica iz druge polovice 19. stoljeća, Regulatorna osnova grada Zagreba iz 1865.


Sto četrdeset godina željeznice u Zagrebu i Sisku
Tematska, edukativna izložba
Zagreb Glavni kolodvor, pothodnik, od 2. do 30. listopada 2002.
Organizator: Hrvatski željeznički muzej
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Opseg izložbe: 18 izložbenih panoa s fotografskom građom iz povijesti pruge


Četvrt stoljeća djelovanja Zagreb Ranžirnog kolodvora
Tematska, dokumentacijska izložba
Organizator: Hrvatski željeznički muzej
Zagreb Ranžirni kolodvor;  restoran, od 27. svibnja do 13. lipnja 2003.
Zagreb Glavni kolodvor;  pothodnik, od16. lipnja do 16. srpnja  2003.
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Prigodna izložba u povodu 25. obljetnice rada Zagreb Ranžirnog kolodvora. Izložena su ukupne 52 presnimke  uvećanih fotografija, od kojih je dio bio privatan, posuđen od prve generacije željezničkih zaposlenika Zagreb Ranžirnog kolodvora, dio su snimili željeznički zaposlenici Vlatko Lozić, Dragutin Staničić i Ante Krešić, a dio je bio iz fundusa Hrvatskoga željezničkog muzeja. Izložba je pratila pripremu i izgradnju kolosiječnih kapaciteta, radioničkih postrojenja i drugih infrastrukturnih objekata od 1967. do otvaranja za promet 1978. Praćen je i dalji razvoj, dogradnja i modernizacijski procesi sustava, ustrojbene promjene unutar toga sustava s deset raznorodnih stručnih jedinica, ali i društveni život, kulturna i športska zbivanja ostvarivana na Zagreb RK-u.


Sto dvadeset pet godina pruge Dalj – Vinkovci – Slavonski Brod
Tematska, dokumentacijska, edukativna izložba
Željeznički kolodvor Slavonski Brod; predvorje,  od 23. rujna do 30. listopada 2003.
Zagreb Glavni kolodvor; predvorje, od 2. do 30. listopada 2003.
Željeznički kolodvor Vinkovci; predvorje, od 4. do 30. listopada 2003.
Organizatori izložaba: Služba za odnose s javnošću i  Hrvatski željeznički muzej
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Izloženo je 45 fotografija na 16 panoa veličine 70 x 100 cm koje su pratile izgradnju i razvoj željezničke pruge, modernizaciju pruga i pružnih postrojenja, izgradnju  infrastrukturnih objekata, devastaciju tijekom Domovinskog rata, poslijeratnu obnovu i ponovno otvaranje pojedinih pružnih dionica.
Izvor fotografija: HŽM-ova fotodokumentacija, razglednice Krunoslava Tušeka i obitelji Širić, snimke Branimira Butkovića, Vladka Lozića i Dragitina Staničića.


Kulturno stvaralaštvo hrvatskih željezničara
Tematska, dokumentacijska, edukativna, etnografska izložba o organiziranom kulturno-amaterskom djelovanju željezničara
Galerija U predvorju, Zagreb, Mihanovićeva 12, od 18. svibnja do 11. lipnja 2004.
Organizatori izložbe: Hrvatski željeznički muzej i Udruga željezničara slikara Plavo svjetlo
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac, grafička priprema: Denis Marohnić, grafička obrada: Silvija Jonjić
Izložba je postavljena uz Međunarodni dana muzeja na temu Muzeji i nematerijalna baština. Osmišljena je kao dokumentacijski prikaz djelovanja svih dvanaest željezničarskih amaterskih udruga u razdoblju od 90 godina, od 1914. nadalje. Među njima deset je željezničkih kulturno-umjetničkih društava sa sjedištima u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Roču, Moravicama, Sisku, Slavonskome Brodu, Vinkovcima, Osijeku i Splitu, Udruga slikara željezničara Plavo svjetlo i Hrvatsko željezničarsko esperantsko društvo.
Izložba je obuhvaćala 17 panoa s ukupno 205 fotografija i novinskih napisa,  85 izložaka (plaketa, priznanja, diploma, nagrada, tiskanih monografija, starih glazbala, amblema)


Željeznička vozila – dio kolektivnog identiteta tehničke kulture
Fotodokumentacijska, tehnička, edukativna izložba
Galerija U predvorju, Zagreb, Mihanovićeva 12, od 18. svibnja do 7. lipnja 2005.
Organizator izložbe: Hrvatski željeznički muzej
Autori stručne koncepcije : Helena Bunijevac i Denis Marohnić
Autor postava: Denis Marohnić
Autori fotografija: Karlo Ćurak, Wolfgang Kraus, Wolfgang Walper, Ante Klečina, Tomo Bačić, Dragutin Staničić, Anton Papić, Ante Krešić, Zoran Crnko, Radoslav Karleuša i Tadej Bratè
Izložba je presjek najčešćih vučnih vozila koja su vozila u Hrvatskoj od otvaranja za promet prve željezničke pruge 1860. pa do 2005., dakle od parnjača do nagibnih vlakova. Izložba je sadržavala 16 izložbenih plakata veličine 70 x 100 cm na kojima su detaljno obrađene najznačajnije vrste i serije vozila, s mnogobrojnim podatcima o izgradnji vozila, njihovim tehničkim značajkama, vremenu i mjestu iskorištavanja te njihovim kvalitetnim fotografijama. Kao posebno zanimljivo valja istaknuti da su vozila predstavljena pod svojim popularnim nazivima koji su slabo poznati izvan željeznice. Izložba je upotpunjena i izlaganjem 14 maketa željezničkih vozila iz fundusa Hrvatskog željezničkog muzeja.
Izložba je bila postavljena i na hrvatskim željezničkim kolodvorima, i to na Zagreb Glavnom kolodvoru 18. V.- 7. VI.), u Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu i u Vinkovcima.


Sto četrdeset četiri godine zagrebačke željeznice
Tematska, dokumentacijska, edukativna, tehnička izložba
Knjižnica grada Zagreba; Galerija Vladimira Nazora, od 30. rujna do 9. listopada 2006.
Organizatori: Gradska četvrt Črnomerec i Hrvatski željeznički muzej
Autorica koncepcije i postava: Helena Bunijevac
Izložba postavljena u povodu 144. obljetnice otvaranja za promet željezničke pruge           Zidani Mos t- Zagreb – Sisak a u sklopu prigodnog zbivanja Keglić fest 2006. uz Dan Gradske četvrti Črnomerec. Izložba je sadržala devedesetak fotografija razvrstanih na 20 izložbenih panoa koje su dokumentirale pisanu obradu povijesti te pruge, i to od izgradnje prvih infrastrukturnih i građevnih objekata, kasnijeg razvoja prometa i smjene željezničkih vozila do većih graditeljskih zahvata ostvarenih tijekom povijesti pruge. Pritom je težište bilo stavljeno na zagrebačko područje, odnosno postrojenja vezana uz Zagreb Zapadni kolodvor te željezničare koji su radili na tome području. Izložene su i presnimke zakonskih akata iz sredine 19. stoljeća vezanih uz izgradnju prve pruge prema Zagrebu, novinski članci iz navedenog razdoblja koji su pratili izgradnju i otvaranje pruge, stručni napisi o razvoju pruge, makete željezničkih vozila.


Jelovnici izgubljenog vremena
Dokumentarna, edukativna izložba
Zagreb Glavni kolodvor, restoran Željezničkoga ugostiteljstva, 3. ožujka 2007.
Organizatori izložbe: Željezničko ugostiteljstvo i Hrvatski željeznički muzej
Autori postava: Denis Marohnić i Mirsad Hodžić
Izložba je postavljena s namjerom predstavljanja starih jelovnika željezničkog
restorana, i to iz 1915, 1938. i 1947. Budući da je riječ o jelovnicima željezničkog   restorana, predmetni izlošci iz fundusa Hrvatskog željezničkog muzeja prdoinijeli su cjelovitosti prigodnoga izložbenog postava.


Industria humanitas est
Fotodokumentacijska, edukativna izložba
Izložbeno-galerijski vagon HŽM-a, Zagreb GK, od 18. svibnja  do 1. lipnja 2007.
Organizator izložbe: Hrvatski željeznički muzej
Autor koncepcije i postava: Denis Marohnić
Autori fotografija: Špiro Dmitrović i Denis Marohić
Tekst kataloga: Helena Bunijevac
Izložba je postavljena u povodu Međunarodnog dana muzeja na temu Muzeji i univerzalna baština. Na 25 fotografija zabilježeno je stanje željezničkog industrijskog kompleksa TŽV Gredelj čime se namjeravalo upozoriti na iznimnu baštinsku vrijednost jedinstvenoga industrijskog postrojenja u Hrvatskoj.


Baština u pokretu
Dokumentacijska, edukativna izložba
Tehnički muzej u Zagrebu, 27. rujna do 9. listopada 2007
Organizatori izložbe: Ministarstvo kulture RH, izložba u sklopu projekta Dani europske baštine. Suradnja Tehničkog muzeja, Muzeja grada Zagreba i Hrvatskoga željezničkog muzeja
Autori tekstova: Tamara Ganoci Frisch, Martina Juranović Tonejc i Helena Bunijevac
Suradnici: Neda Staklarević (Tehnički muzej), Tamara Štefanac (Hrvatski željeznički muzej), Zagrebački holding – podružnica Zagrebački električki tramvaj
Likovno oblikovanje postava i dizajnerska obrada studio (R )evolucija
Dio željezničke tematike kroz četiri cjeline obradile Helena Bunijevac i Tamara Štefanac (145. obljetnica željeznice u Zagrebu, povijest gradnje željezničkih pruga u Hrvatskoj, razvoj željezničkih vozila, industrijska željeznička baština TŽV-a Gredelj)


Vatrena kola u Zagrebu
Tematska, edukativna izložba u povodu 145. obljetnice željeznice u Zagrebu i Dana HŽ-a
Gradska knjižnica Zagreb, Odjel za djecu i mladež, Starčevićev trg 9, od 1. do 11. listopada 2007.
Organizatori: Gradska knjižnica Zagreb i Hrvatski željeznički muzej
Autorice koncepcije i postava: Helena Bunijevac i Tamara Štefanac
Izložbe je sadržala deset predmetnih izložaka iz fundusa Hrvatskog željezničkog muzeja, šest uvećanih presnimaka fotografija iz željezničkog okružja (prema izboru B. Butkovića i D. Marohnića), primjerke publikacija o željezničkoj prošlosti iz knjižnice Muzeja, makete željezničkih vozila.


Lokomotive – spomenici
Fotodokumentarna, tehnička, edukativna izložba
Galeriji U predvorju, Zagreb, Mihanovićeva 12, od 13. do 26. svibnja 2008.
Organizatori izložbe: Hrvatski željeznički muzej, Udruga slikara željezničara Plavo svjetlo
Autor koncepcije i postava: Denis Marohnić
Autori fotografija: Tomo Bačić, Slobodan Kadić, Mario Kociper, Wolfgang Kraus, Zlatko Kulež, Anton Papić, Igor Salopek, Dragutin Staničić, Helena Bunijevac, Denis Marohnić
Izložba postavljena u povodu Međunarodnog dana muzeja na temu Muzeji kao pokretači društvenih promjena i razvoja. Predstavljeno je 16 lokomotiva iz fundusa Hrvatskoga željezničkog muzeja koje su izložene kao spomenici tehničke baštine na hrvatskim željezničkim kolodvorima. Kao takve utjecale su na promjenu društvene svijesti o vrijednosti tehničke baštine i njezinu utjecaju na tehničko-tehnološki razvoj.

Kroz riječku kolodvorsku zgradu u 21. stoljeće
Dokumentarna, edukativna, obavijesna izložba
Prijamna zgrada kolodvora Rijeka, predorje, od 3. do 30. listopada 2008.
Organizatori: Hrvatsko projektno društvo i Hrvatski željeznički muzej
Autorice koncepcije i postava: Liljana Malnar-Ivanković, Marta Muždalo, Marija Šimunjak i Tamara Štefanac
Izložba obuhvaća  20 nacrta Ferenca Pfaffa, projektanta riječke kolodvorske zgrade, pet
novinskih napisa o izgradnji kolodvora s kraja 19. stoljeća, program otvaranja kolodvora, fotografije iz prošlosti kolodvora, prijedloge idejnih rješenja preuređenja interijera kolodvorske zgrade
Izložbom se željelo podsjetiti na 117 godina dugu povijest prelijepe građevine riječkoga željezničkog  kolodvora (sagrađena 1890.), ali i upozoriti na njezinu budućnost i potrebu suživota sa suvremenošću. Izložbe je prinos zaštiti željezničke baštine, valoriziranju njezina značenja i funkcionalnog usklađivanja sa suvremenim potrebama.

Bogatstvo hrvatske željezničke baštine
Povijesna, edukativna, tehnička izložba
Knjižnica Vladimira Nazora, Zagreb, Vodovodna 13, od 25. svibnja do 13. lipnja 2009.
Organizatori: Hrvatski željeznički muzej i Knjižnica Vladimira Nazora
Autorica koncepcije i izložbenog postava: Tamara Štrefanac
Autorica tekstova: Helena Bunijevac
Izložba je bila postavljena u povodu Dana grada Zagreba. Iz toga je razloga bila usmjerena na prikaz povijesti željeznice ponajprije na zagrebačkom području. Prikaz je dan kroz muzejsko, arhivsko i knjižno gradivo. Uz 39 predmetnih izložaka (signalne svjetiljke, makete željezničkih vozila, megafon, kondukterska torba, prometnička službena odora …) javnosti su bili dostupni i nacrti željezničkih objekata, novinski članci, vozni redovi, fotografije i stare razglednice. Na 12 izložbenih plakata (100 x 70 cm) predočena je povijest razvoja željeznice u Hrvatskoj, posebice u Zagrebu, te izgradnja važnih  željezničkih objekta. Bila je izložena i beletristička literatura u kojoj se kao lajtmotiv pojavljuje tema željeznice..


Od strojarnice do muzeja
Povijesna, edukativna, tehnička izložba
TŽV Gredelj, radionica za održavanje vagona, 5. listopada 2009.
Organizatori: TŽV Gredelj i Hrvatski željeznički muzej
Autori stručne koncepcije i postava: Helena Bunijevac, Špiro Dmitrović i Dragutin Staničić
Izložba je postavljena kao prilog obilježavanja 115. obljetnice TŽV-a Gredelj, nekadašnje strojarnice MÁV-a. Namjera izložbe bila je povijesni prikaz bogate tvorničke djelatnosti, arhitektonsko-graditeljskih vrijednosti najstarijih tvorničkih objekata, prikaz valorizacijskih procesa i konzervatorske zaštite baštinski vrijednih objekata i strojeva i poticanje njihove muzealizacije otvaranjem prostora za HŽM-ov izložbeni postav. Stručna i vrijednosna opravdanost takvih razmišljanja sugerirana su insceniranjem izložbenog postava u radioničkoj hali, ali samo na jedan dan zbog radnog korištenja radionice. U izvornom ambijentu izložene su četiri parne lokomotive, električna lokomotiva, četiri posebna pružna vozila, 20 plakata veličine 70 x 1000 cm


Povijest elektromehaničkog SS-uređaja sustava VES Siemens Halske
Tehnička, povijesna, dokumentarna izložba
Organizator: Hrvatski željeznički muzej
Zagreb Glavni kolodvor, predvorje, od 16. – 30. studenoga 2010.
Autorice koncepcije i postava:   Helena Bunijevac i Tamara Štefanac
Grafička priprema:  Tamara Štefanac
Autor fotografija: Dragutin Staničić
Stručni suradnici: Dragutin Staničić, Željko Delač i Vladko Lozić
Izložba je postavljena u povodu potpisivanja ugovora o zamjeni signalno-sigurnosnih uređaja na Zagreb Glavnom kolodvoru koji su u funkciji od 1938. Izložba obuhvaća osam plakata veličine 70 x 100 cm na kojima je riječju i slikom zabilježena povijest toga uređaja, način rada, mjesto ugradnje. Izložba je dvojezična, na hrvatskom i engleskom jeziku.


Iz podravske željezničke prošlosti
Narodna knjižnica Virje, od 14. listopada do 15. studenoga 2011.
Organizatori: Narodna knjižnica Virje i Hrvatski željeznički muzej
Autorice koncepcije i postava:  Ana Škvarić, Tamara Štefanac
Autorica tekstova: Helena Bunijevac
Izložba je retrospektivni pregled izgradnje i zaokruživanja tzv. podravske magistrale od 1870. do 1937. Segmenti njezine povijesti prezentirani su uz pomoć dvadesetak predmetnih izložaka, 11 izložbenih plakata s presnimkama fotografija, razglednica i novinskih članaka iz vremena izgradnje i kasnije eksploatacije podravske magistrale te tekstualnim obradama povijesnih činjenica.

150 godina željeznice u Zagrebu
Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica, listopad 2012.

Organizatori: Hrvatski željeznički muzej

Autorica koncepcije izložbe i postava, te izložbenog kataloga : Tamara Štefanac

Autorica tekstova izložbe i kataloga : Helena Bunijevac

Lektura : Ivan Marković

Fotografije i dokumentarno gradivo iz fundusa Hrvatskog željezničkog muzeja, Gradske knjižnice Zagreb, Zbirke Zagrabiensia, Muzeja grada Zagreba, Državnog arhiva u Zagrebu, Hrvatskog športskog muzeja

Izložba omogućuje uvid u početak oblikovanja zagrebačkog željezničkog kompleksa na Zagreb Zapadnom kolodvoru, kasniji razvoj drugog važnog željezničkog punkta na Zagreb Glavnom kolodvoru te prati daljnji razvoj i širenje zagrebačkog željezničkog čvorišta. Slijedom toga dokumentira izgradnju željezničkih pruga Zidani Most-Zagreb-Sisak, Zagreb –Karlovac, Zákány/Gyékényes-Zagreb, Zagreb-Samobor, pruga pionirskih željeznica, izgradnju željezničkih mostova, palača zagrebačkih željezničkih kolodvora, palače željezničke uprave u Zagrebu, izgradnju i razvoj MÁV-ove strojarnice, izgradnju mnogobrojnih željezničkih nadvožnjaka. Isto tako svjedoči i o tradiciji organiziranog kulturno-umjetničkog i sportsko djelovanje zagrebačkih željezničara, ali i o tradiciji željezničkog školstva.