ŽELJEZNIČKA INDUSTRIJSKA BAŠTINA

Željeznička industrijska i tehnička baština

Najvrjedniji željeznički kompleksi s nizom pripadajućih infrastrukturnih objekata u Hrvatskoj najvećim su dijelom građeni u razdoblju od 1860. do 1914. Danas su oni izvorišta bogate industrijske i tehničke baštine, ali i resursi koji vape za identifikacijom, valorizacijom i zaštitom, a potom i za revitalizacijom, prenamjenom i uklapanjem u nove urbanističke zahvate. Shvaćajući memorijalnu vrijednost izvornih željezničkih objekata i važnost toga segmenta u kulturološkom i civilizacijskom razvoju, Hrvatski željeznički muzej je od početka svojega djelovanja prihvatio inicijativu pokretanja valorizacije povijesno obilježenih željezničkih objekata i procesa njihove zaštite, to više što je i sam svoj izložbeni postav trebao ostvariti u baštinski obilježenom i zaštićenom  prostoru željezničke radionice na zagrebačkom Trnju.
Slijedom svega navedenoga HŽM je višekratno sudjelovao na javnim tribinama, okruglim stolovima i stručnim simpozijima  priređenima sa zadaćom senzibilizacije stručne i šire javnosti za prepoznavanjem i očuvanjem industrijske baštine, napose željezničke industrijske baštine i uklapanja njezinih  najvrjednijih i valoriziranih dijelova u suvremene aglomeracije, a na tragu rješenja koja se primjenjuju u europskim zemljama. U nizu javnih prezentiranja i aktualiziranja navedene problematike ističemo skupove na kojima su sudjelovali ili ih pripremali djelatnici Hrvatskog željezničkog muzeja:
– okrugli stol Željeznički muzej u Zagrebu, organizator Centar za kulturu i obrazovanje Zagreb, 1991.
– prvi hrvatski simpozij o preobrazbi industrijskog nasljeđa u urbano-pejzažnu scenografiju, organizator Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca, Karlovac, 2000.
– okrugli stol i predstavljanje zbornika radova s Prvog hrvatskog simpozija o industrijskom nasljeđu Grad za 21. stoljeće,organizator DAG Karlovac,  Zagreb, 2002.
– poticajna tribina Muzeji beskućnici u halama Gredelja, organizator Društvo povjesničara umjetnosti, Zagreb 2003.
– ciklus predavanja SOS za željezničku industrijsku baštinu, organizatori Muzejski dokumentacijski centar i Hrvatski željeznički muzej, Zagreb 2006.
– okrugli stol o željezničkoj industrijskoj baštini Nužnost uvažavanja i suživota, organizator Hrvatski željeznički muzej, suorganizatori Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Udruga za promicanje i očuvanje riječke industrijske baštine Pro Torpedo, Rijeka, 2008.
– predstavljanje zbornika radova Nužnost uvažavanja i suživota, organizator Hrvatski željeznički muzej, Rijeka 2009.
– prigodni izložbeni postav  Od strojarnice do muzeja, organizator Hrvatski željeznički muzej, suorganizatori TŽV Gredelj i Klub željezničkih modelara Zagreb, Zagreb, 2009.
– stručni skup Budućnost zagrebačke industrijske baštine, organizator Muzej grada Zagreba, Zagreb, 2010.