ZBIRKE

Prikupljenu građu Hrvatski željeznički muzej razvrstao je u Zbirku željezničkih vozila i dijelova, Zbirku maketa, Zbirku odora, uredske opreme i pribora, Zbirku strojeva, aparata, alata i opreme, Zbirku signalnih, svjetlosnih i telekomunikacijskih uređaja, Zbirku izgradnje i održavanje pruga, Zbirku voznih redova, Zbirku razglednica, Zbirku tehničke dokumentacije, Zbirku osobne i službene dokumentacije i Vinkovačku željezničku zbirku. U fazi sređivanja i opisivanja jesu Zbirka fotografija i Zbirka propisa, povijesnih osvrta i drugih napisa o željeznici. U Registar kulturne baštine RH upisane su Zbirka željezničkih vozila i dijelova, Zbirka maketa, Zbirka strojeva, aparata, alata i opreme, Zbirka voznih redova, Zbirka razglednica, Zbirka signalnih, svjetlosnih i telekomunikacijskih uređaja i Zbirka osobne i službene dokumentacije.. Kao arhivsko gradivo zaštićena je Zbirka tehničke dokumentacije.

Na uvid korisnicima muzejska građa i dokumentacija dostupne su u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN br. 115/01).
Korisničke kopije izdaju se na zahtjev koji se pisanim putem predaje na adresu Hrvatski željeznički muzej, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb ili preko elektroničke pošte na adrese renata.velican@hzinfra.hr, josip.kajinic@hzinfra.hr ili kristina.pavlovic@hzinfra.hr.

Za više obavijesti nazovite +385-1-3782-862 ili +385-1-3782-803