U veljači 1960. u splitsku su luku stigle prve dizel-električne lokomotive sagrađene u tvornici „General Motors“ u Illinoisu, koje su u Hrvatskoj popularno nazvane kenedijevkama. Do 1966. ŽTP Zagreb nabavio je 43 dizel-električne lokomotive tipa G i serije 661 (danas HŽ-ova serija 2 061). Dana 14. ožujka 1960. lokomotivom 661-002 prevezen je prvi vlak od Knina do Splita. Tim su lokomotivama smanjeni troškovi prijevoza te je znatno povećana prijevozna i propusna moć pruge Split – Knin a kasnije i pruge Zagreb – Beograd. Najveća brzina spomenutih lokomotiva iznosila je 114 km/h, osovinsko opterećenje 18 tona, a instalirana snaga 1433 kW. U Hrvatskome željezničkom muzeju u Zagrebu nalaze se dvije kenedijevke, i to HŽ Del 2061 032 i HŽ DEL 2061 025.