Dana 27. svibnja 1978. otvoren je Zagreb Ranžirni kolodvor. Kolodvor je preuzeo manevarski rad koji je do tada bio obavljan u kolodvoru Zagreb Borongaj, Zagreb Zapadnom kolodvoru, Teretnome kolodvoru Črnomerec i Teretnome kolodvoru Vrapče te dio rada koji je do tada bio obavljan u kolodvorima Sunja i Novska. Njegovi kapaciteti omogućivali su obradu i do 600 vagona na dan.