ŽELJEZNIČKE PRUGE I PRUŽNA POSTROJENJA

Primorsko gradjevno društvo s.o.j. Split, gradnja željeznice Knin-Pribudić, Transportna srestva 1922-1924